Communicatiekeuzehulp

Hulpmiddelen

Onderstaande hulpmiddelen kunnen u helpen in het voeren van gesprekken.

Elk hulpmiddel wordt uitgelegd.

Ook is er een filmpje beschikbaar van elk hulpmiddel

Foto┬┤s

U kunt foto's aanwijzen om iets te zeggen.


lees verder ...
Pictogrammen

U kunt een pictogram aanwijzen om iets te zeggen


lees verder ...
Potlood en papier

U of de begeleider kunnen een woord opschrijven of iets tekenen


lees verder ...
Talking Mats

Talking Mats geeft overzicht in een gesprek


lees verder ...
Aanwijsboek

In een aanwijsboek staan plaatjes die u kunt aanwijzen. 


lees verder ...
Concrete verwijzers

Een concrete verwijzer is een voorwerp wat u kunt aanwijzen


lees verder ...
Voelsymbolen

U kunt iets zeggen of begrijpen met een klein voorwerp. 


lees verder ...
Typen

U kunt typen of schrijven op een tablet of smartphone


lees verder ...
Hoorapparaat

Met een hoorapparaat kunt u beter horen wat anderen zeggen.


lees verder ...
Sprekend fotoalbum

Het fotoalbum spreekt uit wat op de foto´s staat.


lees verder ...
Letterkaart of aanwijskaart

Op een letterkaart kunt u woorden spellen.

Op een aanwijskaart kunt u pictogrammen aanwijzen. 


lees verder ...
Laserpointer

Met een laserpointer kunt u dingen aanwijzen zonder veel inspanning.


lees verder ...
Communicatie apps

Communicatie apps kunnen u helpen zeggen wat u wilt


lees verder ...
Gebarentaal

Met gebaren kunt u dingen duidelijk maken of anderen begrijpen 


lees verder ...
Graphic topic setter

Een graphic topic setter geeft het onderwerp van het gesprek aan met een plaatje of voorwerp


lees verder ...
Symwriter

Boven elk getypt woord verschijnt een pictogram


lees verder ...
Spraakversterker

Een spraakversterker maakt de stem luider


lees verder ...
Communicatietoestel

Met een communicatietoestel kunt u aanklikken wat u wilt zeggen


lees verder ...
Gespreksboek

In een gespreksboek kunt u plaatjes aanwijzen en dingen opschrijven.


lees verder ...
Tip: vaak samenvatten

De gesprekspartner kan tijdens het gesprek de inhoud samenvatten.


lees verder ...
Tip: benoem nonverbale communicatie en beschrijf de omgeving

De gesprekspartner kan de nonverbale communicatie benoemen en de omgeving beschrijven. 


lees verder ...
Tip: verwijder afleidende prikkels

De gesprekspartner kan afleidende prikkels, zoals geluid, verwijderen. 


lees verder ...
Tip: duidelijk articuleren

De gesprekspartner of cliënt spreekt duidelijk uit wat hij/zij zegt.


lees verder ...
Tip: zorg dat uw gezicht goed zichtbaar is

Als uw gezicht goed zichtbaar is kan iemand liplezen.


lees verder ...