terug

Concrete verwijzers

Omschrijving

Een concrete verwijzer is een voorwerp.

Het kan als symbool gebruikt worden om te zeggen wat u wilt.

Het kan ook gebruikt worden om iets te begrijpen.

Het is soms duidelijker dan foto’s of pictogrammen.

Voor wie

Verwijzers zijn geschikt voor verschillende doelgroepen.

Vooral mensen die moeite hebben met:

 • praten
 • begrijpen van taal
 • het begrijpen van anderen


Bijvoorbeeld mensen met:

 • afasie
 • dementie
 • een verstandelijke beperking
 • hersenletsel

Kenmerken

Dit hulpmiddel is meteen bruikbaar.

Dit hulpmiddel is gemakkelijk aan te passen aan de persoon en situatie. 

Dit hulpmiddel kan zowel de cliënt als de gesprekspartner gebruiken. 

Hoe te gebruiken

Concrete verwijzers kunnen zonder taal gebruikt worden.

Bijvoorbeeld als u iets wilt drinken, wijst u een glas aan.

Dan worden behoeftes direct duidelijk.

 

U kunt ook iets aanwijzen, maar iets anders bedoelen.

U wijst bijvoorbeeld een wc rol aan, omdat u naar de wc wilt.

Samen kunt u afspraken maken over de betekenis van de verwijzers.

Tips

Met verwijzers kunt u wensen en behoeften uiten.

U kunt iets aanwijzen.

Of de gesprekspartner kan iets aanwijzen.

De verwijzers hoeven niet altijd gebruikt te worden.

Verkrijgbaarheid/ prijs

U kunt gebruik maken van bestaande voorwerpen.

Het is daardoor heel goedkoop.

Voorbeelden zijn:

 • een sleutel
 • een wc rol
 • een euro
 • een vork